Prepočet znakov na normostrany.

Prepočet znakov na normostrany

1 normostrana je presne 1800 znakov. Chceš vedie koľko mᚠnapísaných normostrán? Skopíruj text sem a klikni na prepočítaj.Author: Agentúra Harum s.r.o.


Počet znakov:
Počet normo strán:

Bacil